CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Analiza niewyważenia wrzeciennika szlifierki w oparciu o ...

  Analiza niewyważenia wrzeciennika szlifierki w oparciu o analizę drgań Vibration analysis based on unbalance of the grinding spindle RYSZARD WÓJCIK DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.397 RADOSŁAW WOŹNIAK * W opracowaniu przedstawiono

 • Analiza drgań, diagnostyka, wyważanie – FFT.

  Analiza drgań Szybka transformata Fouriera - FFT FFT jest algorytmem, który pozwala nam uprościć obliczenie dyskretnej transformaty Fouriera. Za pomocą tej metody możemy znaleźć widmo częstotliwościowe próbkowanego sygnału analogowego, czyli przejść z

 • 2017 Pomoc SOLIDWORKS - Analiza drgań losowych

  2020-6-10  Wyszukaj 'Analiza drgań losowych' w bazie wiedzy SOLIDWORKS. Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji.

 • Czasowo częstotliwościowa analiza drgań z ...

  KORNATOWSKI Eugeniusz 1 Czasowo częstotliwościowa analiza drgań z wykorzystaniem metody overlapping WSTĘP Czasowo częstotliwościowe metody analizy sygnału, to najczęściej wykorzystywane narzędzia w diagnostyce 4 1 B = f W ( f ) df (7) E jest średniokwadratową szerokością częstotliwościową okna w(t) o widmie Fouriera W(f), natomiast 1 A = t w( t) dt (8) E jest jego ...

 • 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

  2013-2-10  przebiegu drgań w czasie w postaci sygnału analogowego. Obecnie są stosowane do pomiaru drgań rożnego typu przetworniki wielkości mechanicznych na wielkości elektryczne. Generalnie można wyodrębnić czujniki do pomiarów drgańwzględnych.

 • NOWOCZESNE METODY POMIARU DRGAŃ W ...

  2018-1-12  Nowoczesne metody pomiaru drgań w identyfikacji błędów technologicznych 2 (177) 2009 9 Rys. 1. Niewyrównoważona tarcza wirnika: S — środek ciężkości, O — oś obrotu, e — mimośrodowość środka ciężkości [4] Moment statyczny niewyrównoważonej ...

 • ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA DRGAŃ PIONOWYCH ...

  Analiza częstotliwościowa drgań pionowych oddziaływujących na dzieci 121 2.1. TOR POMIAROWY Podczas badań sygnały pomiarowe rejestrowano za pomocą zbudowanego toru pomiarowego schematycznie przedstawionego na rys.

 • Numeryczna analiza wpływu na ludzi drgań stropów

  2013-10-8  zabudowę jest analiza wpływu drgań na ludzi przebywających w pomieszczeniach budyn-ków [1–3]. Znajomość rozkładu tego wpływu w zależności od usytuowania kondygnacji w budynku ma istotne znaczenie dla prognozowania i diagnostyki (m. dla doboru

 • Systemy bezpieczeństwa pracy w nowoczesnych

  ilości przenoszonych drgań na ciało operatora maszyny. System Vibration Control potrafi zredukować nawet o 50% poziom drgań w porównaniu z maszynami bez systemów antywibracyjnych. Głównym elementem VC w małych szlifierkach Bosch jest ...

 • Pomiar i analiza drgań - Utrzymanie Ruchu

  W zapewnieniu ciągłości pracy maszyn i nieprzerwanego realizowania procesów produkcyjnych istotną rolę odgrywa szeroko rozumiana profilaktyka w diagnostyce infrastruktury przemysłowej. Dobrym narzędziem jest w tym przypadku pomiar i analiza drgań. Drgania to zmiany wielkości fizycznej, które występują w funkcji czasu i polegają na tym, że wartości są na przemian rosnące i ...

 • Miesięcznik Październik 2017

  STRESZCZENIE: W ramach kompleksowych badań dotyczących wpływu drgań na proces cięcia wodno-ściernego AWJ (abrasive water jet) artykuł podejmuje temat identyfikacji własności modalnych maszyny z uwzględnieniem głowicy wodno-ściernej.

 • OCENA WPŁYWU NADDATKU DLA OBRÓBKI ...

  1 InŜynieria Maszyn, R. 17, z. 3, 2012 głębokość skrawania, powierzchnia swobodna, odchyłka geometryczna, CAM, CMM Łukasz CZERECH 1 OCENA WPŁYWU NADDATKU DLA OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ ORAZ TOPOGRAFII POWIERZCHNI SWOBODNEJ NA WARTOŚĆ I LOKALIZACJĘ ODCHYŁEK Wzrastająca dokładność obróbki realizowanej na maszynach CNC

 • Portfolio Lodz University of Technology – Institute of ...

  Sterowany numerycznie napęd ruchów posuwowych w szlifierkach, projekt celowy KBN – umowa badawcza nr 18I8 187 18 99 B, termin zakończenia – 20.03.2000 – own contribution: project contractor (Oprogramowanie układu napędowego, badanie właściwości dynamicznych serwonapędu, oprogramowanie do automatycznego doboru nastaw regulatora ...

 • Wyniki wyszukiwania

  Nr rekordu w bazie: 1645 PD 6/1991 - nr 0757 dział E1 Kupczyk M., Wieczorowski K.: Próba identyfikacji pęknięć powłok TiNx-Ti na ostrzach narzędzi skrawających ze stali szybkotnących. Arch.Technol.Bud.Masz. , 1990, nr 8, s. 409-415. Badano ostrza

 • Rozkrój szkła - spotkanie nauki i sztuki

  2020-5-24  W 1982 r. ukończono budowę pierwszego budynku z systemem folii ETFE (tetrafluoroetylen etylenu) dla Burger’s Zoo w Arnhem, w Holandii. Jedną z głównych cech ETFE jest wysoka przezroczystość w całym spektrum słonecznym, od światła UV (280-380 nm), poprzez światło widzialne (380-780 nm) do promieniowa...

 • Numer 4 - Forum Narzędziowe OBERON

  2010-12-12  Do tego dodajemy aż trzy raporty na temat obrabiarek – o wycinarkach drutowych, szlifierkach (głównie na płasko i trochę produkcyjnych) oraz „koronny” raport o centrach frezarskich. Proszę też zapoznać się z długą bo już, 150 letnią historią huty braci Marrel czyli obecnej huty Industeel w

 • 346 MECHANIK NR 5–6/2019 Oprogramowanie i systemy ...

  robotach, szlifierkach, drukarkach 3D itp.). Do jego pod-stawowych funkcjonalności należą: konwersacyjne gene-rowanie programu NC POT, parametryzowanie interpo-latorów, bezpośrednie przekształcanie modeli 3D (STL) w program NC

 • Sonda MP250 o wysokiej dokładności - Renishaw

  Sonda MP250 jest przeznaczona do szlifierek i wchodzi w skład rodziny sond RENGAGE™ firmy Renishaw. Łączą one sprawdzoną technologię krzemowego czujnika tensometrycznego z super kompaktowym układem elektronicznym, zapewniając niezrównane parametry 3D i

 • Portfolio Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy

  Sterowany numerycznie napęd ruchów posuwowych w szlifierkach, projekt celowy KBN – umowa badawcza nr 18I8 187 18 99 B, termin zakończenia – 20.03.2000 – udział własny: wykonawca (Oprogramowanie układu napędowego, badanie właściwości

 • Wykonywanie typowych prac na tokarkach 722[02].Z

  MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Wykonywanie typowych prac na tokarkach 722[02].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

 • Numer 4 - Forum Narzędziowe OBERON

  2010-12-12  Do tego dodajemy aż trzy raporty na temat obrabiarek – o wycinarkach drutowych, szlifierkach (głównie na płasko i trochę produkcyjnych) oraz „koronny” raport o centrach frezarskich. Proszę też zapoznać się z długą bo już, 150 letnią historią huty braci Marrel czyli obecnej huty Industeel w

 • O nas Wydział Inżynierii Zarządzania

  2016-10-7  W instrukcji powinna być podana ważona wartość skuteczna przyspieszenia drgań działających na kończyny górne ... Ściernice po wyjściu ze szlifowanego otworu powinny być automatycznie osłaniane. W szlifierkach przedmiot obrabiany mocowany jest ...

 • MECHANIK

  2012-3-8  MECHANIK R. 82 - 2009 SPIS TREŚCI nr 1 JUBILEUSZ MECHANIKA 1 To juŜ 100 lat! / K.E. Oczoś 33 Reprint artykułu „Odlewnia" K. Mierzanowskiego - czerwiec 1909 r. PANORAMA 4 Przegląd informacji krajowych i zagranicznych

 • Rozkrój szkła - spotkanie nauki i sztuki

  2020-5-24  W 1982 r. ukończono budowę pierwszego budynku z systemem folii ETFE (tetrafluoroetylen etylenu) dla Burger’s Zoo w Arnhem, w Holandii. Jedną z głównych cech ETFE jest wysoka przezroczystość w całym spektrum słonecznym, od światła UV (280-380 nm), poprzez światło widzialne (380-780 nm) do promieniowa...

 • Porady techniczne

  W zimie letni olej staje się zbyt lepki i nie jest w stanie zagwarantować zadowalającego smarowania, jak również w początkowej fazie pracy strasznie spowalnia pracę. Olej się po prostu lepi do tłoka i nie ma on siły ruszać się w cylindrze, rezultat może być taki, że sprężarka ( przy dużych mrozach) będzie wybijać korki, lub po prostu szybciej zużyją się pierścienie.

 • Projekt teoretyczny, a wykonanie pratktyczne maszyn

  "Analiza modalna jest powszechnie stosowaną w praktyce techniką badania własności dynamicznych obiektów mechanicznych. W wyniku analizy modalnej otrzymuje się model modalny w postaci zbioru częstotliwości własnych, postaci drgań oraz tłumienia. ...

 • Wykaz towarów o znaczeniu strategicznym.... - Prawo.pl

  2020-7-7  Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. ...

 • 04 - Zakupy - doczz.pl

  04 - Zakupy - doczz.pl ... 04

 • Zm.: rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009

  2020-7-1  a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 wprowadziło wymóg skutecznej kontroli produktów podwójnego zastosowania podczas wywozu z Unii, tranzytu przez Unię lub dostawy do państwa trzeciego w wyniku usług pośrednictwa świadczonych przez pośrednika mającego miejsce pobytu lub siedzibę w Unii.

 • Ksiażka - Metrologia Wielkosci Geometrycznych - ID ...

  Ksiażka - Metrologia Wielkosci Geometrycznych - ID:5c8f17d9a3174. metrologia wielkości geometrycznych WŁADYSŁAW JAKUBIEC JAN MALINOWSKI metrologia wielkości

 • 04 - Zakupy - doczz.pl

  04 - Zakupy - doczz.pl ... 04

 • Politechnika Śląska

  2019-4-10  analiza drgań ROP 3/1037 Dietrich M. analiza organizacji polityka,Stany Zjednoczone, polityka nuklearna Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej Ber H. litaratura Lukacs Gyorgy Francis J.C. Investments:analysis investments 17707 71.05.20

 • polsl.pl

  2015-11-5  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007. Hawawini G., Viallet C. Świat w przekroju 1973 encyklopedia,świat,1973 ROP 3/3393 ROP 3/3394 Bagiński B. Informatyka w świecie współczesnym ROP 3/3395 Bańkowski B. Programowanie w

 • Wyniki wyszukiwania

  1/189 Nr rekordu w bazie: 3177 PD 20/1991 - nr 2451 dział A2Allcock A.: Dedicated to flexible production demands.Przewidziane do spełnienia wymagań elastycznej produkcji. Mach.a.Prod.Eng. , 1991, t. 149, nr 3805, s. 29-30. W przemy le samochodowym na ...

 • Pomiar twardości łoża "300/400-tki" - Strona 3 -

  Aby nie było już wątpliwości co do deklaracji producentów zrobiłem test twardości łoża swojej Bernardo WV700 ma tabliczkę o hartowaniu oraz powierzchni ślizgowych sanek osi X stołu krzyżowego frezarki ZX32G-1. Przyrząd pomiarowy - twardościomierz UCI..

 • Projekt teoretyczny, a wykonanie pratktyczne maszyn

  "Analiza modalna jest powszechnie stosowaną w praktyce techniką badania własności dynamicznych obiektów mechanicznych. W wyniku analizy modalnej otrzymuje się model modalny w postaci zbioru częstotliwości własnych, postaci drgań oraz tłumienia. ...

 • NSTRUKCJA BHP

  W przypadku zatrudnienia w transporcie ręcznym młodocianych lub kobiet, stosować ograniczenia w przedmiocie przewożenia ciężarów zawarte: - w wykazie prac wzbronionych młodocianym l dozwolonych w ceł u odbycia przygotowania zawodowego młodocianych Rozporządzenie Rady Ministrów z 1.12.1990 r. w spraw e wykazu prac wzbronionych młodocianym,

 • KOMISJA EUROPEJSKA

  2013-7-18  Tabela 3.39 Analiza ścieków procesowych w zakładzie produkującym porcelanę domową 124 Tabela 3.40 Zużycie energii cieplnej i elektrycznej podczas produkcji porcelany stołowej 125 Tabela 3.41 Przykładowy skład surowych i oczyszczonych gazów z ...

 • Ksiażka - Metrologia Wielkosci Geometrycznych - ID ...

  Ksiażka - Metrologia Wielkosci Geometrycznych - ID:5c8f17d9a3174. metrologia wielkości geometrycznych WŁADYSŁAW JAKUBIEC JAN MALINOWSKI metrologia wielkości

 • Politechnika Śląska

  2019-3-15  Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych Charemza W., Gronicki M. Ekonometryczna analiza nierównowagi gospodarczej Polski Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M. Koincydencja i efekt katalizy w liniowych modelach Stanisz T.