CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Wykaz posiadanej aparatury - Laboratorium Badań

  Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych posiada wyposażenie badawcze, które umożliwia prowadzenie badań na wysokim poziomie w stosunku do aktualnego stanu techniki i zapewnia realizację zakresu badań określonego w Księdze Jakości i ...

 • Współpraca Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i ...

  2017-7-6  technologii, maszyn i urządzeń przede wszystkim dla górnictwa miedziowego, szcze-gólnie urabiania, odstawy i przeróbki rudy miedzi. Opracowano także wspólnie wiele rozwiązań maszyn i urządzeń, które zostały wykorzystane np. w przeróbce odpadów.

 • Ekspertyzy i prace badawcze - KGHM Cuprum

  Kierownik Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych tel. + 48 71 781 23 55, kom. + 48 605 632 612 wyślij e-mail: ... Eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych. Wprowadzanie nowych rozwiązań z dziedziny mechaniki w przemyśle ...

 • WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH PAKIETÓW ...

  2017-10-4  MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 2017 nr 63, ISSN 1896-771X 80 WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH PAKIETÓW KOMPUTEROWYCH DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA, MODELOWANIA ORAZ BADAŃ SYMULACYJNYCH MASZYN

 • Nowoczesne metody badań diagnostycznych maszyn ...

  2014-7-10  mi bazy danych wszystkich maszyn sterowanych z komputera nadrzędnego. 3. Metodyka badań diagnostycznych maszyn górniczych. Niezawodność pracy maszyn górniczych zależy w znacznym stopniu od prawidłowej oceny stanu technicznego ich

 • PROGRAM PRAKTYKI DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I ...

  2016-4-5  specjalistycznych maszyn i urządzeń górniczych w tym procesie. 4. Zapoznanie się z rodzajem maszyn i urządzeń górniczych zastosowanym w poszczególnych ogniwach ciągu technologicznego od etapu wydobycia do przeróbki rudy. 5. Zapoznanie się

 • Wpływ rozstawu zestawów krążnikowych na drogę

  Analiza wyników badań przemysłowych, przeprowadzonych przez Katedrę Maszyn Górniczych, Przeróbczych Transportowych AGH na grupie przenośników taśmowych w kopalni rudy miedzi ZG Rudna, wskazała nowe kierunki rozwoju algorytmów obliczania i ...

 • SYSTEMY STEROWANIA I DIAGNOSTYKI MASZYN I ...

  2017-10-17  Systemy sterowania i diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych wykorzystujące magistralę CAN 3 Rys.3. Blok Sterowania Hydrauliki i Kontroli Mechanizmów BSHkm Moduł BSHkm posiada pięć wyjść sterujących do podłączenia iskrobezpiecznych

 • UTRZYMANIE RUCHU SAMOJEZDNYCH MASZYN ...

  2018-6-18  samojezdnych maszyn górniczych (SMG) po-siadają również maszyny i urządzenia trans-portu poziomego, pionowego, a także w końco-wym etapie maszyny przeróbcze eksploatowane w Zakładach Wzbogacania Rudy. Na rysunku 1 przedstawiono cykl

 • Nowe rozwiązania napędów elektrycznych do

  Omówiono wymagania w zakresie bezpiecznego stosowania napędów elektrycznych, zasilanych akumulatorami, do górniczych maszyn transportowych. Przedstawiono wyniki prac Instytutu KOMAG w zakresie innowacyjnych maszyn transportowych z napędem elektrycznym, z silnikami z magnesami trwałymi, zasilanymi z baterii akumulatorów polimerowo-jonowych, przeznaczonych do kopalń węgla